Čo je stretch fólia?

Prieťažná (stretch) fólia je niekoľkovrstvová extrudovaná fólia vyrábaná z niekoľkých druhov polyetylénu (LLDPE) a adhezíva (VLDPE). Strečová fólia sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, vysokou elasticitou a odolnosťou. 

 • Je odolná voči vlhkosti, teplotným zmenám, avšak pred použitím je vhodné ju ponechať pri teplote pri ktorej bude používaná. Použitie týchto druhov fólií zahŕňa predovšetkým obaľovanie hotových produktov na paletách, kde plní ochrannú ( ďalší obal ) funkciu a zaisťuje súdržnosť výrobkov na palete počas transportu. Pre účely použitia sa prieťažná fólia rozdeľuje na:

 • Ručná stretch fólia

 • používa sa na ručné balenie tovaru. V základnej prieťažnosti je najvhodnejšia pre obaľovanie materiálov so zaoblenejšími tvarmi, vyššie prieťažnosti umožňujú použitie pre náročnejšie materiály.
Ručná stretch fólia
 
 • Strojná stretch fólia

 • používa sa na balenie tovaru pomocou ovinovacích strojov. V základnej prieťažnosti je rovnako ako ručná najvhodnejšia pre obaľovanie materiálov so zaoblenejšími tvarmi, vyššie prieťažnosti umožňujú použitie pre náročnejšie materiály.
Strojná stretch fólia
 
 • Stretch fólia JUMBO

 • používa sa na výrobu ručných prieťažných fólií pomocou prevíjacích strojov. Prieťažnosťou je zhodná s ručnou prieťažnou fóliou.
Stretch fólia JUMBO
Výroba stretch fólie PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o.


Výroba stretch fólie v spoločnosti PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o. bola zahájená v januári 2011 formou skúšobnej výroby, neskôr v plnohodnotnom výrobnom režime. 


 • Od spustenia produkcie sa snažíme uplatňovať tzv. Zákaznícky prístup, venujeme maximálnu pozornosť splneniu požiadaviek našich zákazníkov s cieľom vyrobiť produkty požadovaných vlastností a maximálnej kvality.

  Každý produkt je vyrábaný podľa predpísanej receptúry a počas výroby je kontrolovaná kvalita vyrobených roliek.Neustále pracujeme na vývoji a zdokonaľovaní vlastných receptúr, čo nám umožňuje pripraviť stretch fólie so štandardnými i špeciálnymi vlastnosťami podľa požiadaviek zákazníka. 

  Popri štandardných druhoch fólií (hrúbka 20 - 30 mikrónov) sa zameriavame i na nové efektívne druhy stretch fólie s vysokou stabilitou pri nižšej potrebe materiálu – tzv. skupinu tenkých stretch fólií (hrúbka 8 – 15 mikrónov).


Stretch fólia FLEXPOWER

Náš vlastný výrobok – stretch fólia “ Flexpower¨ je tenká fólia s vyššou prieťažnosťou a odolnosťou.


 • Jej prednosťou je malá hrúbka zaisťujúca dostatočnú pevnosť v ťahu v kombinácií so zvýšenou prieťažnosťou. Svojimi vlastnosťami je vhodnou náhradou za 15 až 17 mikrónové  stretch fólie. Bola certifikovaná Výskumným ústavom plastov v Nitre v júli 2011. 
 • Všetky stretch fólie sú vyrábané na linke od renomovaného talianskeho výrobcu Torninova s označením Compact Stretch 1000, ktorá bola výrobcom prezentovaná na prestížnej celosvetovej výstave K2010 v Dusseldorfe. 
 
Stretch fólia FLEXPOWER
 
 • Compact Stretch 1000 sa vyznačuje nielen prevádzkovou spoľahlivosťou, ale aj optimálnou spotrebou elektrickej energie. 

  Technologická linka umožňuje vyrobiť 3 vrstvové ručné, strojné a jumbo  stretch fólie metódou “cast¨ (liatím). 
  Každá z vrstiev má samostatný dávkovací systém, ktorý umožňuje presné nastavenie pomeru dvoch surovín v každej vrstve.

 • Tavenie suroviny v každom z 3 extrudérov prebieha podľa nezávisle nastavených teplôt v jednotlivých taviacich zónach. Pred výstupom z taviacich zón na chladiacu fázu dochádza k ich spojeniu. Riadiaci systém zaisťuje výrobu fólií o hrúbke 8 až 40 mikrometrov kontrolovanú automatickým meraním hrúbky celej šírky vyrábanej fólie. Výsledné hodnoty majú priamy vplyv na následnú reguláciu šírky jednotlivých častí štrbiny s vytekajúcou taveninou fólie. Produkčná kapacita umožňuje výkon až 600 kg fólie za hod. Súčasťou linky je automatický navíjací systém umožňujúci súčasnú produkciu 2 roliek. Finálna fáza predstavuje automatickú kontrolu prednastavenej hmotnosti výrobku a následný paletový packaging podľa požiadaviek zákazníka.

Výroba stretch fólie liatím

V súčasnosti je spoločnosť PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o jediný výrobca stretch fólie metódou "cast" (liatím) na Slovensku a je významným dodávateľom stretch fólií so štandardnými i špeciálnymi vlastnosťami pre zákazníkov z oblastí obchodu, výroby i logistiky.


 • Technologický proces:
 • manuálne plnenie zásobníkov surovinou ---- automatické nasávanie suroviny do 6 zásobníkov váh ---- automatické naváženie surovín do každého z 3 extúderov podľa zadaných parametrov ---- tavenie suroviny ( surovín ) v extrúderoch ---- spojenie 3 samostatných vrstiev ( z každého extrúdera 1 vrstva ) do 1 vrstvy ---- vytlačenie taveniny cez tenkú štrbinu hubice  na chladiaci valec ---- ochladenie fólie, meranie hrúbky fólie automatickým meracím zariadením ---- rezanie fólie na požadované rozmery šírky ---- automatické navinutie fólie na dvojicu dutiniek podľa predpísaných parametrov hmotnosti alebo dĺžky ---- automatické odváženie každej rolky ---- ručné balenie a ukladanie na paletu.
 • Medzi naše trvalé ciele patrí neustále zlepšovanie efektivity práce, optimalizácia zloženia výrobkov  a minimalizácia odpadov.
  V budúcnosti plánujeme venovať sa i vlastnému výskumu v oblasti výroby nových výrobkov a hľadať nové perspektívne možnosti výroby.
 
 •  
Výroba stretch fólie