Všeobecné obchodné podmienky

Od 15.02.2013 vstúpili do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PAP-PEX SLOVAKIA, s. r. o.