Verejné obstarávanie


  • Vyhlasujeme verejné obstarávanie na zákazku "Dodávka a montáž technológie do výrobne ručnej a strojovej PE stretch fólie"


nameVýzva na verejné obstarávanie
  • Informácia o otváraní častí ponúk "Ostatné" - § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  •  
nameformular--41_ostatne_papex.pdf
  • Informácia o otváraní častí ponúk "Kritéria" - § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  •  
nameformular--41_kriteria_papex.pdf
  • Informácia o realizácii projektu s podporou EU

  •  
nameInformácia o realizácií projektu