Propagačné materiály


  • Článok v magazíne TRANSPORT & LOGISTIKA 05/2015
    Ako sa snažíme pre Vás vyrábať ideálny obalový materiál:

nameclanok01_1464954183.pdf
nameclanok02_1464954221.pdf

  • PR článok o ručnej stretch fólii Flexpower Elit v československom dvojmesačníku Svět balení, číslo 3-4/2014 :

nameclanok-o-elit--Svet-baleni.pdf

  • Prezentačné a propagačné materiály o spoločnosti PAP-PEX Slovakia s.r.o. a o jej výrobkoch značky Flexpower :

nameflexPOWER.pdf

nameflexpower-energy.pdf
nameflexPOWER-Elit.pdf


namePrezentacia-anglicky-jazyk.pdf

namePAP-PEX-prezentacia.pdf