PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o.

je prvým a jediným výrobcom stretch fólie na území Slovenska a jedným z popredných dodávateľov obalových materiálov pre konečných spotrebiteľov, ako aj pre veľkoobchody.
  • Ako prvý a jediný výrobca stretch fólie na území Slovenskej republiky, sme pokryli požiadavku trhu aj na tento často dopytovaný a žiadaný obalový materiál. Vďaka možnostiam, ktoré nám výroba stretch fólie ponúka, sme schopní poskytnúť našim zákazníkom jedinečnú flexibilitu v dodávaní tovaru spojenú s profesionálnym prístupom nášho tímu.
  •  
prvý a jediný výrobca stretch fólie na Slovensku
  •  
  • 40 zamestnancov sa stará o bezproblémový chod firmy s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu spokojnosť pre všetkých, viac ako 2000 zákazníkov.
  • V roku 2007 spoločnosť PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o. zaviedla systém manažérstva kvality v súlade s normou EN ISO 9001:2008 s ktorým naďalej pracuje, čo zabezpečuje kvalitný prístup a servis pre všetkých našich zákazníkov. 

Prvý a jediný výrobca stretch fólie na území Slovenskej republiky

 
  • V roku 2004 sa firma presťahovala z prenajatých priestorov do vlastných novovybudovaných kancelárskych aj skladových priestorov, kde vytvorila aj vlastnú veľkoobchodnú predajňu, ktorá zároveň slúži aj ako vzorkovňa pre firmy, ktoré tu majú možnosť lepšieho výberu tovarov. V tomto roku sa taktiež zmenil názov firmy na PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. , ktorý je používaný aj v súčasnosti.
  • Vlastným vozovým parkom vieme pokryť dovoz tovaru do 3 dní v rámci celého Slovenska. V spolupráci s našimi zmluvnými externými prepravcami realizujeme prepravy aj na území EU.
  • Do budúcnosti plánuje spoločnosť PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. pokračovať v svojom rozvoji a ďalej napredovať. Pre spokojnosť našich zákazníkov už v súčasnoti vyvíjame tie najkvalitnejšie receptúry pre výrobu stretch fólie. Našim cieľom je výskum v súčinnosti s renomovanými univerzitnými pracoviskami v oblasti vývoja viacvrstvových ekologických stretch fólií s cieľom vyvinúť čo najefektívnejší spôsob balenia tovarov na palete pomocou stretch fólie.