História firmy PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o.


Firma vznikla v deväťdesiatych rokoch ako malá spoločnosť so zameraním na papier a kancelársky materiál. Postupne rozšírila svoj sortiment o obalové materiály, okrem iného aj typu stretch fólie. Tie začala v roku 2005 sama prevíjať a v roku 2011 firma zahájila výrobu strojnej a ručnej stretch fólie. 

 
PAPEX SLOVAKIA, s.r.o.PAPEX SLOVAKIA, s.r.o.

 •  
 •  
 • Spoločnosť PAP-PEX Slovakia je príkladom toho, ako sa z malej firmy zameranej na distribúciu a predaj papierenského, kancelárskeho a obalového sortimentu, môže stať prosperujúci podnik so štyridsiatimi zamestnancami, nepretržitou trojzmennou prevádzkou a rastúcim objemom výroby.
 •  


 
 • PAP-PEX Slovakia, s.r.o. je na trhu už druhé desaťročie. Za tento čas si firma prešla viacerými strategickými zmenami, rozhodnutiami a významnými krokmi:
 •  
 • r.  1998  =  vzniká spoločnosť
 • r. 2003 = rozširujeme sortiment o obalové materiály
 • r. 2004 = sťahujeme sa do rozsiahlejších novovybudovaných vlastných priestorov
 • r. 2005 = vyrábame prvé vlastné výrobky, ručné stretch fólie na ručných prevíjacích linkách
 • r. 2007 = získavame certifikát ISO 9001 a zavádzame systém manažérstva kvality
 • r. 2009 = reagujeme na výzvu o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EU - projekt "Podpora konkurencie schopnosti a inovatívnych technológií"
 • r. 2010 = po úspešne zvládnutom projekte zahajujeme testovaciu výrobu stretch fólie na linke Compact stretch 1000 Torninova
 • r. 2011 = spúšťame výrobu a nepretržitú prevádzku pre výrobu strojnej a ručnej stretch fólie pod vlastnou značkou FLEXPOWER
 • r. 2012 - súčasnosť =  naďalej sa aktívne venujeme výrobe stretch fólií, no zároveň čoraz viac upriamujeme pozornosť na inovácie a vývoj nových receptúr, úspornejších typov "strečiek", ktoré svojimi vlastnosťami ešte viac plnia požiadavky našich zákazníkov
 • r. 2013 = presvedčení o kvalite našich výrobkov Flexpower, si ich opatríme ochrannou registračnou známkou, rovnako aj vratné dutinky značky Flexpower
 • r. 2014 = dopyt po špecifických typoch "strečiek" je pre nás veľkou výzvou a tak sa v rámci našej neprestajnej inovácie, púšťame do testovania a následne do výroby netypických druhov stretch fólií ako napríklad nehorľavej, klznej alebo fólie s UV stabilizátorom
               = získavame certifikát zo súťaže Obal roka 2014, ktorý vyhrala naša ručná fólia Flexpower Elit
 • r. 2015 = opäť sa aktívne zúčastňujeme súťaže Obal roka 2015 so strojnou fóliou Flexpower Energy
            
 • r.2016  = po úspešnom testovaní a pozitívnych ohlasoch od našich zákazníkov prichádzame na trh s fóliou Flexpower Fresh
 • r.2017 = odpoveďou na stále rastúce  nároky a nové trendy na ručné balenie je  spustenie výroby Flexpower Fix, ktorá dokonale plní nároky na znižovanie nákladov pri balení