Filozofia spoločnosti

K výrobe stretch fólie nás motivoval významný dopyt po obalových materiáloch. Začiatky výroby sa niesli v znamení klasických, pomerne hrubých typov fólií. Byť výnimočný, špecifický a jedinečný v tom, čo robíme - to je cesta a filozofia spoločnosti PAP-PEX Slovakia, je to cesta inovácií, neustáleho vývoja, testovania výrobkov a zdokonaľovania receptúr. Vďaka tomu sa komplexne staráme o ekonomiku balenia našich zákazníkov.


 • Spoločnosť PAP-PEX-SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje plnohodnotný servis v oblasti balenia - Projekt balenia:
 • poradenstvo a návrh optimálneho balenia v závislosti od druhu, typu a charakteru baleného produktu
 • pružná reakcia na požiadavky zákazníka
 • individuálny prístup
 • kvalitný materiál vyrábaný z kvalitných surovín
 • špičkové technológie výrobných procesov
 • optimalizácia nákladov vynaložených na úsek balenia
 • doprava objednaného tovaru k zákazníkovi
 • testovacie skúšky, nastavenia strojov pre strojové balenie
 • Našim hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb v oblasti balenia hotových výrobkov. Prvoradým cieľom poskytovania uvedených služieb je trvalé znižovanie nákladov na balenie optimalizáciou procesov balenia, použitia vhodných technologických zariadení a vhodných baliacich materiálov.
 
 • Naša filozofia na základe dlhoročných odborných skúsenosti našich pracovníkov počnúc nákupom surovín, výrobou produktov až po ich expedíciu nás zaväzuje k tomu, aby naše riešenia boli na vysokej úrovni, no najmä prístupné trhu a znamenali reálny prínos konečnému zákazníkovi.
 • Svojim prístupom k zákazníkovi predstavujeme ideálne zázemie, ktoré výrazne prispieva k ich ekonomickému rastu a dlhodobej prosperite. 

  Zamestnanci spoločnosti PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. sú stále pripravení plne vyhovieť všetkým potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov a sú neustále pripravení k ďalšej úspešnej spolupráci.