Inovácia v balení

Na inovatívnosť v modernom balení sa zamerala aj naša spoločnosť Pap-Pex Slovakia, zatiaľ jediný výrobca takéhoto baliaceho materiálu  na Slovensku. Spoločnosť sa púšťa do vývoja a výskumu nových receptúr na vytvorenie nových typov fólií. 

  • Cieľom je zamerať sa na produkt, ktorý spĺňa tie najnáročnejšie kritéria súčasného balenia so smerovaním na bezpečnú prepravu Vášho tovaru. 
  •  Inováciou produktov chceme zlepšiť odolnosť, pevnosť balení a v neposlednom rade šetrenie nie len financii, ale aj času a životného prostredia. Možno klišé, ale zároveň fakt, ktorého dôkazom je pravidelný a rozmáhajúci sa vývoj nových produktov, neustále testovania a skúšky.